Gratis lån av AV1 - søknadskjema for stiftelser, foreninger, organisasjoner og institusjoner
Avslutt Send søknad

1. Organisajon/institusjon
Organisasjonsnummer
(uten mellomrom eller andre tegn)
 *
Navn på organisasjon
 *
Du har brukt 0 av 65 tegn.
Leveringsadresse

 
 *


Postadresse

 


Kontaktperson 1 - Ansvarlig kontaktperson ved organisasjonen/institusjonen
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Stilling
 *
Epost
 *
Bekreft epost
 *
Telefon
 *
Annen telefon
Søker skal oppgi to kontaktpersoner for søknaden. Disse skal være 2 forskjellige
Kontaktperson 2 - Administrativ leder
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Epost
 *
Bekreft epost
 *
Telefon
 *
Annen telefon
2. Bekreftelse på at bruker er kontaktet
Organisasjonen/institusjonen søker på vegne av bestemte elever/medlemmer som er kontaktet og som har bekreftet at de ønsker å benytte seg av AV1
Ja  Nei
 *


3. Antall AV1 det søkes om
Oppgi antall AV1 det søkes om
4. Periode for ønsket bruk av AV1
Fra dato
 *
Til dato
 *
Siste lånedato er 31.12.2020
5. Beskrivelse av bruken av AV1
Beskriv kort hvorfor organisasjonen/institusjonen ønsker å låne AV1
 *
Du har brukt 0 av 1000 tegn.
På hvilken måte vil organisasjonen/institusjonen benytte AV1 i egen virksomhet (hvem, hvordan, når etc.)?
 *
Du har brukt 0 av 3000 tegn.
6. Bekreftelse


Jeg bekrefter å ha lest, forstått og godtatt betingelsene til Gjensidigestiftelsen og No Isolation for å få låne AV1 gratis

 Bekreft
 *
Jeg/vi bekrefter at vi har oppgitt korrekte opplysninger i søknadskjemaet.

 Bekreft
 *
Jeg/vi bekrefter at vi tar ansvar for å legge til rette for bruken av AV1 for brukerne/medlemmene som vi søker på vegne av

 Bekreft
 *
Personvern for søkere og prosjektdeltakere

Gjensidigestiftelsen innhenter personopplysninger i forbindelse med søknader om midler og lagrer disse til oppfølging av søknader og prosjekter i gjennomføringsfasen.

Informasjonen blir ikke brukt til andre formål.

Klikk her for å lese fullstendig veiledning om personvern i Gjensidigestiftelsen. (Åpnes i nytt vindu)

 Jeg bekrefter å ha lest lest, og godtar vilkårene for oppbevaring av personinformasjon hos Gjensidigestiftelsen.
 *

Avslutt Send søknad