Start søkeprosessen
Avslutt Gå videre

Velkommen til Gjensidigestiftelsens søknadsskjema

For å kunne søke om midler, må søkerorganisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret. Sjekk her. (Åpnes i et nytt vindu)

Hvis organisasjonen du søker på vegne av er en kommunal frivilligsentral eller et friluftsråd, ta kontakt med oss på e-post (post@gjensidigestiftelsen.no).

Før dere søker, er det viktig å sjekke at:
  • prosjektet er innenfor et tema Gjensidigestiftelsen støtter.
  • prosjektet oppfyller kriteriene for å motta støtte.
  • dere har skaffet alle nødvendige vedlegg og har en plan for å finansiere hele prosjektet.

 *
Hva søkes det støtte til?
Kryss av de aktuelle boksene (én eller flere)

  Kostnader til bygging, tilrettelegging eller oppussing av anlegg, uteområder eller lokaler. Stiftelsen kan støtte inntil 50% av kostnadene.
  Innkjøp av utstyr og materiell som skal brukes til aktiviteter.
  Støtte til organisering av aktiviteter, kurs eller andre tiltak.
 

Avslutt Gå videre